با قسمت جدیدی از آموزش HTML5 در Alt+Tab همراه شما هستیم. در قسمت قبل به معرفی المان های HTML پرداختیم؛ اما اگر بخواهیم برای این المان ها خصوصیات خاصی قائل شویم، باید چه کار کنیم؟ فرض کنیم می خواهیم از دو عکس یکسان در کنار همدیگر استفاده کنیم، با این تفاوت که یکی کوچک و دیگری بزرگ تر باشد. اینجاست که باید از یک Attribute - به معنی خصوصیت - برای المان img استفاده کنیم تا بتوانیم این دو عکس را به شکلی متفاوت تعریف کنیم. در واقع Attribute ها برای افزودن اطلاعات تکمیلی به یک المان، استفاده می شوند.

HTML