با سلام

امروز در ALT + TAB با شما هستیم تا با هم دوره آموزشی زبان جذاب HTML 5 را  شروع کنیم. این دوره از روی منبع اصلی آن یعنی W3Schools ترجمه و منتشر می شود. برای استفاده بهتر از این دوره و انجام تمرینات، ما سایت عالی Codepen را معرفی می کنیم. این سایت به ما یک ادیتور آنلاین شامل 3 قسمت HTML ، CSS و Java Script را می دهد. ما می توانیم کدهای خود را در قسمت های مربوطه نوشته و در همان لحظه نتیجه کارمان را ببینیم. به این صورت شما در دوره های مکمل HTML یعنی CSS و Java Script نیز می توانید از این سایت بخوبی برای تست و نشر کارهایتان استفاده کنید. پس قبل از هر چیز به این سایت رفته و به صورت رایگان برای خود یک حساب کاربری بسازید. خودتان را برای یادگیری یکی از آسانترین و شیرین ترین زبان های کدنویسی آماده کنید!

HTML5