تقریبا همه ادمین های شبکه با پیام زیر آشنایی دارن و هر از چند گاهی باهاش برخورد میکنن

"The trust relationship between this workstation and the primary domain failed"

Trust

راه حل پیشنهادی Microsoft در گذشته این بود که کامپیوتر مورد نظر رو یکبار از Domain خارج و مجددا به اون Join کنیم.

امروز با استفاده از Powershell یاد می گیریم که چطور این مشکل رو فقط و فقط با اجرای یک دستور حل کنیم.