یک ابزار بسیار سبک و کاربردی برای تغییر سایز عکس. شاید بشه گفت ساده ترین ابزار در نوع خودش!