پنهان کردن نام شبکه (SSID)

اجرای MAC Filtering

غیرفعال سازی DHCP

خاموش کردن WPS

آیا با انجام این تنظیمات امنیت شبکه های Wifi تامین میشه؟

- قطعا نه!

راحتتون کنم؛ با چند ابزار و یک گوشی اندرویدی هم میشه این محدودیت ها رو شکست!