هنگامی که ویژگی Password Complexity را در Active Directory فعال می کنیم، کلیه کاربران مجبور هستند از قابلیت پیچیدگی رمز عبور تبعیت کنند. اما آیا همه ما با قوانین و ضوابط ایجاد یک رمز عبور پیچیده در Active Directory آشنایی داریم؟

برای مثال امکان استفاده از نام کاربری در رمز عبور وجود ندارد و کاربری که از این موضوع اطلاع نداشته باشه ممکن است برای ایجاد رمز به مشکل برخورد کند.

همانطور که گفته شد، این ویژگی ضوابط و قوانینی دارد که برای ایجاد یک رمز عبور پیچیده، باید حتما آنها را رعایت کنیم. در ادامه به بررسی این ضوابط می پردازیم.

password-complexity

 • رمز عبور نباید شامل samAccountName (Account Name) و یا کل (Full Name) باشد. این دو مورد Case Sensitive نیستند و بزرگی و کوچکی حروف در آنها مهم نیست.
  • samAccountName به شکل کامل آن مورد بررسی قرار می گیرد تا در هیچ بخشی از رمز عبور به کار نرفته باشد. اگر samAccountName کمتر از 3 کاراکتر باشد، در این فرآیند نادیده گرفته می شود.
  • displayName با استفاده از جدا کننده ها مورد تجزیه قرار می گیرد. علامت هایی مثل , - _ . £ فاصله و تب از این جدا کننده ها هستند. اگر هریک از این جداکننده ها در نام کاربری وجود داشته باشد، آن نام کاربری به چند تکه تقسیم می شود و هر تکه به صورت جداگانه در رمز عبور مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا نیز بخش های زیر 3 کاراکتر نادیده گرفته می شوند. برای مثال نام کاربری "Amin N. Fatemi" به 3 بخش "Amin" "N" "Fatemi" تقسیم می شود. بدلیل اینکه قسمت دوم زیر 3 کاراکتر است، مورد بررسی قرار نمی گیرد اما دو بخش "Amin" "Fatemi" در هیچ کجای رمز عبور نمی توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
 • رمز عبور باید شامل 3 قسمت از 5 دسته بندی زیر باشد:
  • حروف بزرگ زبان های اروپایی (مانند انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و... ) : ( از A تا Z ) ، همراه با علامت های جداکننده، کاراکترهای Greek و Cyrillic
  • حروف کوچک زبان های اروپایی : ( از a تا z ) ، ß یا همان Sharp S ، همراه با علامت های جداکننده، کاراکترهای Greek و Cyrillic
  • 10 رقم پایه ( از 0 تا 9 )
  • کاراکترهای غیر حرفی-عددی : ~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/

هر یک از کاراکترهای Unicode که به عنوان کاراکترهای حروفی دسته بندی شده اند اما نه حرف بزرگ هستند و نه حرف کوچک. این مورد شامل کاراکترهای Unicode زبان های آسیایی ( مثل چینی، ژاپنی و... ) می شود.

فعال کردن ویژگی Password Complexity از طریق Group Policy

برای فعال کردن این ویژگی باید با ایجاد یک GPO و از طریق مسیر:

Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Account Policies\Password Policy\

گزینه Password must meet complexity requirements را فعال کنیم.

 

موفق باشید.